Barcelona dóna la benvinguda als organismes desenvolupadors

1.1 milions d'euros de subvenció per desenvolupar un dispositiu per al diagnòstic ràpid d'infeccions respiratòries en atenció primària. Aquesta és la quantitat de diners rebuts de la Unió Europea per la lluita contra les infeccions respiratòries en els hospitals petits i mitjans.

Els organismes i institucions implicades en aquesta investigació científica i tecnològica es van reunir avui a Barcelona, a l'Hotel Vilamarí, per desenvolupar un instrument de diagnòstic de punt d'atenció que permeti professionals de la salut per a un millor control de patògens d'infeccions respiratòries que són agents causants de malalties com la pneumònia o la tos ferina. Aquestes infeccions poden causar seriosos problemes específicament en els nens.

• Les infeccions respiratòries maten milions de nens al món cada any i són la principal causa d'hospitalització en els països desenvolupats

• Actualment, els metges prescriuen el tractament, ja sigui empíricament sense haver confirmat si la infecció és causada per un virus o un bacteri o les mostres dels pacients de vaixells als laboratoris centrals especialitzats per al diagnòstic, que és costós i consumeix molt de temps

• El diagnòstic oportú, seguit d'un tractament específic és crucial per millorar la recuperació dels pacients

Les malalties infeccioses causen 9 milió de morts de nens de menys de 5 any a tot el món i són també la primera causa d'ingrés hospitalari en els països desenvolupats. Inicialment, el dispositiu se centrarà en dos importants agents infecciosos: el pneumococ i la tos ferina. Només pneumococ és la causa principal de pneumònia al món i mata més nens que el VIH, la malària i el xarampió junts.