Reunió pel REA

  • 17 Febrer

L'equip RESPOC es va reunir a Brussel·les, seu de la Comissió Europea (EUA) per parlar sobre el progrés del projecte.

RESPOC - Review1

Reunió Tècnica 15M es va celebrar l'11 de febrer per presentar i discutir els últims avenços en la tecnologia RESPOC; i en el 12 de febrer, l'equip va presentar els seus avanços a l'Agència Executiva de Recerca (VENDA). Allà es va presentar el progrés tècnic realitzat a la primera 12 mesos del projecte, així com totes les activitats de difusió realitzades i els plans inicials acordades per la PIME per tal d'explotar el futur dispositiu RESPOC.

L'Oficial de Projecte i el revisor Extern presentar una resposta molt positiva en el treball realitzat fins al moment i es subministren algunes notes útils per ajudar al futur desenvolupament del projecte i la futura explotació de la tecnologia resultant.

RESPOC - Review2